การสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่ โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม
เอกสารแนบ :   ประกาศรับสมัครดูแลสถานที่.pdf
จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
โดย : แสงเดือน ชุ่มใจรักษ์
วันเวลาที่โพสข่าว/ปรับปรุง : 30/07/2562 16:11