ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย วันเวลาที่โพสข่าว
 1    เอกสารขอหนังสือรับรองสิทธิ์กู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)  กลุ่มอำนวยการ  สุชีพ วันอังคาร  09/09/2563 16:04
 2    การสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา  กลุ่มบริหารงานบุคคล  แสงเดือน ชุ่มใจรักษ์  01/05/2563 09:28
 3    สรรหาหรือเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม  กลุ่มบริหารงานบุคคล  แสงเดือน ชุ่มใจรักษ์  13/02/2563 05:52
ทั้งหมด 3 รายการ