ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย วันเวลาที่โพสข่าว
 1    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นบุคลากรทาการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กฤษณะ เพิงสงเคราะห์  17/11/2563 13:50
 2    ตัวอย่างการจัดทำรายการปรับปรุงซ่อมแซม  กลุ่มนโยบายและแผน  วัญชุรี ธูปบูชากร  13/11/2563 16:22
 3    เอกสารขอหนังสือรับรองสิทธิ์กู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)  กลุ่มอำนวยการ  สุชีพ วันอังคาร  09/09/2563 16:04
 4    การสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา  กลุ่มบริหารงานบุคคล  แสงเดือน ชุ่มใจรักษ์  01/05/2563 09:28
 5    สรรหาหรือเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม  กลุ่มบริหารงานบุคคล  แสงเดือน ชุ่มใจรักษ์  13/02/2563 05:52
ทั้งหมด 5 รายการ