ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย วันเวลาที่โพสข่าว
 1    ข้อสังเกตการเขียนโครงการ  กลุ่มนโยบายและแผน   สุวรรณณา พวงลัดดา  02/09/2562 10:59
 2    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  กลุ่มนโยบายและแผน   สุวรรณณา พวงลัดดา  02/09/2562 10:58
 3    คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการ  กลุ่มนโยบายและแผน   สุวรรณณา พวงลัดดา  02/09/2562 10:56
 4    โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline  กลุ่ม( ICT )ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  เอกรินทร์ ศุภนคร  27/08/2562 14:09
 5    การสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่  กลุ่มบริหารงานบุคคล  แสงเดือน ชุ่มใจรักษ์  30/07/2562 16:11
 6    ประกาศกำหนดมาตรการในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2562  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กฤษณะ เพิงสงเคราะห์  11/07/2562 15:46
 7    รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหหตุพิศษ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กฤษณะ เพิงสงเคราะห์  11/07/2562 15:28
 8    บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ 2562  กลุ่มนโยบายและแผน  ธีราพร เกตุสำราญ  10/07/2562 16:14
 9    คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สพม.5  กลุ่มนโยบายและแผน  ธีราพร เกตุสำราญ  26/03/2562 09:16
 10    ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ  กลุ่มนโยบายและแผน  ธีราพร เกตุสำราญ  15/02/2562 09:54
ทั้งหมด 10 รายการ