ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย วันเวลาที่โพสข่าว
 1    ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงปีงบประมาณ 2562  กลุ่มนโยบายและแผน  วัญชุรี ธูปบูชากร  26/11/2562 16:20
 2    การสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  กลุ่มบริหารงานบุคคล  แสงเดือน ชุ่มใจรักษ์  04/11/2562 14:17
 3    ข้อสังเกตการเขียนโครงการ  กลุ่มนโยบายและแผน   สุวรรณณา พวงลัดดา (นผ.)  02/09/2562 10:59
 4    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  กลุ่มนโยบายและแผน   สุวรรณณา พวงลัดดา (นผ.)  02/09/2562 10:58
 5    คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการ  กลุ่มนโยบายและแผน   สุวรรณณา พวงลัดดา (นผ.)  02/09/2562 10:56
 6    โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline  กลุ่ม( ICT )ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  เอกรินทร์ ศุภนคร  27/08/2562 14:09
 7    การสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่  กลุ่มบริหารงานบุคคล  แสงเดือน ชุ่มใจรักษ์  30/07/2562 16:11
 8    ประกาศกำหนดมาตรการในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2562  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กฤษณะ เพิงสงเคราะห์  11/07/2562 15:46
 9    รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหหตุพิศษ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กฤษณะ เพิงสงเคราะห์  11/07/2562 15:28
 10    บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ 2562  กลุ่มนโยบายและแผน  ธีราพร เกตุสำราญ  10/07/2562 16:14
 11    คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สพม.5  กลุ่มนโยบายและแผน  ธีราพร เกตุสำราญ  26/03/2562 09:16
 12    ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ  กลุ่มนโยบายและแผน  ธีราพร เกตุสำราญ  15/02/2562 09:54
ทั้งหมด 12 รายการ