คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สพม.5
     ขอให้สถานศึกษาทุกโรงดาวน์โหลด คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สพม.5 นำคุ่มือมาใช้ในวันอบรมที่ 28 มีนาคม 2562 ด้วย
เอกสารแนบ :   คู่มือจัดทำแผน สพม.5.pdf
จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน : กลุ่มนโยบายและแผน
โดย : ธีราพร เกตุสำราญ
วันเวลาที่โพสข่าว/ปรับปรุง : 26/03/2562 09:16